Όνομα :

Αβαντίς Λευκός

Παραγωγός :

Κτήμα Αβαντίς(Μούντριχας)

Χαρακτηριστικά :

οίνος λευκός ξηρός

Περιγραφή :

Το ασύρτικο συναντά το Sauvignon Blanc με ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Τόπος συνάντησης η «Αβαντίς»-ομηρική ονομασία της Εύβοιας.

Τιμή :

8.41 €